Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

Pamiętaj, że miłość bez uczciwości nie zasługuje na miano miłości.
— Alex Michaelides
8906 61c1 500
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.

May 18 2019

1708 3582
Reposted fromipo ipo viaMezame Mezame
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued

May 16 2019

- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
Widocznie można przeżyć nawet to, co najgorsze.
— Marek Edelman "I była miłość w getcie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasoko soko
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablackcat blackcat
4251 9ef7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa

May 01 2019

Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme vialovvie lovvie
Ale zapisu bólu w jednym obszarze pamięci nie można wymazać zapisami szczęścia w innych. 
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromlovvie lovvie viamoglismywszystko moglismywszystko

April 27 2019

1894 765b
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

March 28 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaidjet idjet
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolvide olvide

March 11 2019

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

March 05 2019

Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl