Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaidjet idjet
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolvide olvide

March 11 2019

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

March 05 2019

Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
3308 cde0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatobecontinued tobecontinued
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie
4053 4ac5
2880 c296
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

February 12 2019

5989 4cc6
6845 3ab4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Alan Alexander Milne
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
Stawał się moim przyzwyczajeniem. Powoli. Pomału. Centymetr po centymetrze. Krok po kroku.
— Megan Hart

February 05 2019

2040 fc1d
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
Reposted frombluuu bluuu vialovvie lovvie
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromlovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl