Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

5147 b74e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling

November 09 2018

    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl

November 07 2018

7908 80df 500
Reposted fromonlyman onlyman viamoglismywszystko moglismywszystko
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 28 2018

9858 4eaa
Reposted fromkrzysk krzysk viamoglismywszystko moglismywszystko

October 23 2018

Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakaatee kaatee
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakaatee kaatee
9014 f1a1

October 18 2018

Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś zdolna bardzo kogoś kochać, będziesz też bardzo cierpieć.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
6849 8316 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 15 2018

Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad

October 02 2018

Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viatobecontinued tobecontinued
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl