Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

5989 4cc6
6845 3ab4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Alan Alexander Milne
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
Stawał się moim przyzwyczajeniem. Powoli. Pomału. Centymetr po centymetrze. Krok po kroku.
— Megan Hart

February 05 2019

2040 fc1d
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
Reposted frombluuu bluuu vialovvie lovvie
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromlovvie lovvie
Reposted frombluuu bluuu vialovvie lovvie

February 02 2019

 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasiostry siostry
2058 7cd6 500
Reposted frommesoute mesoute viajestemjeden jestemjeden
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialovvie lovvie
6075 eea1 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialove-in-vain love-in-vain
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka Cię bardziej niż one. 
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromlovvie lovvie vialove-in-vain love-in-vain

January 29 2019

Reposted fromcouples couples vialeniwieec leniwieec
Człowiek dla samego siebie jest o wiele więcej skomplikowaną i o wiele trudniejszą do wytłumaczenia istotą niż dla innych, bo ma przed sobą cały świat wewnętrzny, dla tych innych niedostrzegalny i tym samym poniekąd nie istniejący. Gubimy się we własnej duszy, nie umiejąc ani określenia, ani nazwy znaleźć dla rozmaitych jej składników, nie wiedząc, że w jej głębi drzemią instynkty zdolne w odpowiedniej chwili nad całym naszym jestestwem zapanować. I czasami jeden fakt, jedno spostrzeżenie w wewnętrznym świecie jak błyskawica oświetla wnętrze naszej własnej duszy, pozwala nam dojrzeć w niej pierwiastki, o których nigdyśmy nie myśleli i istnienia ich nigdy nie przypuszczali.
— Roman Dmowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl